2023 SAGELliler

Coşkun Kaya

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eskişehir SUAM Üroloji Kliniği
Doçent Doktor

Rabia Tülübaş

VM Medical Park Maltepe Hastanesi
Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü