Dr. İlker Köse

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Golden Gateway Holding

Dr. İlker Köse, İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 1999 yılında IT yöneticiliği ile başladığı iş hayatına 2003-2009 arasında Sağlık Bakanlığında Dünya Bankası Danışmanı olarak devam etti. Bu süre içerisinde Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, Merkezi Hastane Randevu Sistemi ve Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (Sağlık-NET) gibi ulusal sağlık bilişim projelerini yönetti. 2009-2014 yılları arasında, özel sağlık sigorta sektöründe yer alan uluslararası bir şirkette (CGM) Ar-Ge Direktörlüğü yaptı ve pek çok TEYDEB projesi yürüttü. Kurulduğu 2009 yılından itibaren ders vermekte olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 2014 Kasım ayından 2022 Aralık ayına kadar öğretim üyesi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin kurucu yöneticisi olarak görev yaptı. Bu süre içerisinde proje, patent, üniversite sanayi işbirliği ve girişimcilik ofislerin kurdu ve yönetti. Katkı sağladığı çok sayıda akademik ve sanayi Ar-Ge projesine ek olarak, 2017 başından itibaren HIMSS adına Türkiye’deki hastanelerde dijital dönüşüm çalışmaları yürütmektedir. Özel sektördeki çalışmalarına ek olarak, Ocak 2023’ten itibaren Alanya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde öğretim üyesi ve rektör danışmanı olarak görev yapmaktadır.