Mentorlar

Melih Bulut

Sağlıkta Önder Ülke Türkiye
Sağlık Yöneticisi

Ertan Cömert

Siemens Healthineers
Görüntüleme Genel Müdür Yardımcısı

Demet Russ

Johnson & Johnson MedTech EMEA
Mali İşler Başkan Yardımcısı, CFO